11 april 2015

Dikning

En dag när jag kom upp till lotterna så stod den ena lotten nästan under vatten. Den var extremt blöt, så det var bara att börja gräva diken runt hela lotten för att försöka dränera eländet. Det kommer nämligen inte gå att odla någonting där så länge det problemet finns. När jag grävt klart och fått fundera en stund så kom jag fram till att det bästa nog är att djupgräva båda lotterna för att få upp marknivån samt att luckra upp jorden ordentligt. Mycket jordförbättring behövs också. Men förhoppningsvis så kommer jag få finfina grönsaker som kommer stortrivas. När jag väl blir klar...
Inga kommentarer: